Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

9571-images.jpg

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 21.10.2017 v době :

7.30 – 9.30 hod. parkoviště u hřiště

9.40 – 10.40 hod. parkoviště u koupaliště

11.00 – 11.45 parkoviště Sanatorka

12.00 – 12.45 parkoviště Karlov

Na svozová místa neodvážejte odpad předem, ale v den a čas dle uvedeného rozpisu.

Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např. starý nábytek, koberce, elektrozařízení, baterie, barvy, oleje, kyseliny rozpouštědla, kapaliny, obaly, pneumatiky a další.

Litovelský Biatlon

Kategorie mužů:

1. místo – Ivo Filip
2. místo – Roman Drápal
3. místo – Ladislav Hofman

Kategorie žen:

1. místo – Helena Filipová

Oslava 600 let první písemné zmínky o Karlovu

V sobotu 24. června 2017 celý Karlov od rána hladilo sluníčko a slibovalo, že tomu tak bude po celý den. Bylo to zapotřebí, neboť již od pátku se do míst, kde strávili podstatnou část svého života, sjížděli pamětníci a bývalí obyvatelé, ale i  ti, kdo mají kladný vztah k tomuto krásnému zákoutí předhůří Hrubého Jeseníku. Těšili se na setkání s přáteli z dětství, sousedy a známými, které jim připravili současní obyvatelé osady s laskavou podporou mateřské obce Paseka a Olomouckého kraje.

  Před půl třetí starosta obce Paseka p. Jiří Blažek otevřel výstavu k příležitosti 600 let od první písemné zmínky o obci Karlov a po krátkém poděkování Mgr. Ivo Frömela, zástupce prvních místních chalupářů, již byla otevřena stavidla proudu vzpomínek všech zúčastněných. S příjemnou kulisou country hudby v podání skupiny Karolína odpoledne rychle ubíhalo a není divu, že se někteří loučili až za měsíčního svitu.

Spokojenost všech přítomných byla nejlepší odměnou organizátorům, kteří si za skvěle připravenou atmosféru setkání zaslouží absolutorium a velké poděkování. Díky za pomoc a podporu patří i pracovníkům obecního úřadu v Pasece, v čele s panem starostou, a za finanční příspěvek také Olomouckému kraji.

  

Střelecká soutěž ze vzduchových zbraní – výsledky

Střelecká soutěž – Karlov 2017

Počasí soutěži příliš nepřálo – pršelo, jen se lilo – což mnoho střelbychtivých zřejmě odradilo. Škoda, organizátoři měli vše pečlivě připraveno a byli schopni zvládnout i poněkud početnější dav střeleckých nadějí. Přesto se soutěže zúčastnilo 16 závodníků rozdělených do 2 kategorií – mládež do 18 let a dospělí do 100 let. Střílelo se na vzdálenost 10 m dvakrát 5 ran v sedě převážně s oporou. Velký dík za vydařenou akci patří L. Hofmanovi. Za rok snad zajistí i slunečné počasí.

Soutěž podpořil Olomoucký kraj

Pokračování textu Střelecká soutěž ze vzduchových zbraní – výsledky