Jak jsme upižlali májku…

Přišel den „D“ a osud májky se naplnil. Shromážděný dav se nemohl dočkat exekuce, ale všechno má svůj čas… Borci se museli řádně připravit, nakrmit a napojit, neb tušili, že to nebude jen tak…  a taky že to jen tak nebylo…Kdo by se domníval, že najít pilu v hospodářském stavení by snad mohl být problém, tak se samozřejmě hluboce mýlil. Ihned po půlhodinovém hledání byla pila k mání – motorová, s několika páry tupých zubů, ale byla, a bezprostředně po další půlhodině v ní bylo i dost benzínových par…  Jenže nevděčná přihlížející lůza pohrdla touto špičkovou technikou a pískáním se domáhala manuální práce.  Té se odvážně zhostil nejnatrénovanější reprezentant. Napřáhl se jedinou nalezenou sekyrou na statku a zaťal… májka se téměř ani nezachvěla, zato sekera byla na 4 kusy. Co se dá dělat, zachránit to nakonec museli zkušení senioři – pomocí něčeho mezi zubatým nožíkem a kapesní pilkou májku pižlali a pižlali až májku upižlali …

Na snímku jsou poslední okamžiky májky před pádem na předem určené místo dle pokynů hlavního inženýra u hromady písku.