Kácení máje

Zveme všechny na kácení máje dne 3.6.2017 v 17:00 v prostoru stájí En Vogue v Karlově.

Po úspěšném stětí májky bude pro všechny dřevorubce a jejich poradce možnost regenerace sil a dodržení pitného režimu. Přineste si špunty do uší, abyste mohli v klidu posedět, i když se pár individuí bude snažit vás rušit tzv. hrou na kytary a zpěvem křováckých lidových popěvků.

Tradice stavění máje je starou tradicí, která navazuje na oblíbené svátky jara. Tyto svátky mají své kořeny již v pohanských společenstvích. Např. tradiční přehlídky na franském dvoře byly přesunuty na počest jara už v roce 755 z března na květen. V literatuře minesengerů se už ve 13. stol. vypráví o „Liebesmaien“ – zelených ozdobených větvičkách – jako o důkazu lásky. Májové průvody a tance jsou známé v Itálii, Německu, Švédsku i jiných zemích. Právě od časů Franské říše se konaly vždy k 1. květnu odvody. Odvedení rekruti prováděli různé žertíky a hry, což se přeneslo do dnešní doby. O stavění máje máme zmínku v literatuře, kdy v roce 1422 dostal za tento čin nápadník ruku své vyvolené nevěsty.