Karlov v ohrožení!

Karlov v ohrožení!!!

V neděli 30.4.2017 v podvečer KIZS (karlovský integrovaný záchranný systém) vyhlásil stav nejvyššího ohrožení – od Petrových kamenů se ke Karlovu blížil rychle se zvětšující mrak. Už jsou tu zas! Stejnějako vloni na Karlov zaútočily čarodějnice! Karlováci se chopili cepů, vidlí, kamenů – někteří vyrazli jen s holými pěstmi – a vrhli se do protiútoku. Zkušení borci už věděli, že nejdůležitější je Morana… A vskutku – jakmile byla Morana přemožena, spoutána a potupně umístěna na kůl, z čarodějnic se vyklubala milá, přátelská a krásná stvoření. Ten nejstatečnější hlídal Moranu a ostatní se pustili do oslav vítězství a zábavy. Čarodějnice pod dohledem vítězů prošly osadou, společně se vyfotografovaly a odešly se družit s obyvateli do blízkých pustých roklí nad Karlovem.

 

Že loňské družení bylo vydařené a nezůstalo bez následků, svědčí i tato malá čarodějnice…

 

Společně upečení netopýři pak chutnali všem….

Fotogalerie